Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 1. Przynależność do Drużyny jest dobrowolna i wiąże się z zaakceptowaniem Regulaminu Drużyny.
 2. Rada Drużyny – w skład Rady Drużyny wchodzą: drużynowa, przyboczni i zastępowi.
 3. Zapisy do Drużyny i okres próbny
  1. Do Drużyny mogą zapisać się tylko osoby do 14 roku życia.
  2. Zapisy do Drużyny odbywają się na zbiórkach tylko i wyłącznie w miesiącu wrześniu danego roku.
  3. Po zapisaniu do Drużyny harcerz zostaje przyjęty na 6-miesięczny okres próbny liczony od początku października danego roku.
  4. Po upłynięciu 6-miesięcy harcerz zostaje przyjęty do Drużyny i zostaje mu przydzielony mundur lub zostaje wydalony z Drużyny.
  5. Decyzję podejmuje Rada Drużyny na podstawie:
   1. Prezentowanej postawy harcerskiej i postępowania wg Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego,
   2. Spełnienia wymogów zawartych w Zadaniach na Okres Próbny.
 4. Próby na stopnie harcerskie
  1. Zadania próby i termin jej zamknięcia harcerz określa w konsultacji z Radą Drużyny.
  2. Harcerzy powyżej 16 roku życia obowiązuje dodatkowo próba wędrownicza.
  3. Harcerze po zakończonym okresie próbnym otwierają próbę na pierwszy stopień harcerski.
  4. Każdy harcerz ma obowiązek otworzenia próby na stopień harcerski najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia poprzedniej próby.
 5. Umundurowanie
  1. Mundur jest własnością Drużyny – harcerz otrzymuje mundur po pozytywnym przejściu okresu próbnego i jest zobowiązany oddać mundur po wydaleniu z Drużyny lub zawieszeniu służby z własnej woli.
  2. Na zbiórkach obowiązuje noszenie munduru polowego (granatowego):
   1. mundur musi być schludny (czysty, niepognieciony) oraz kompletny (kołnierz, Krzyż, naszywki),
   2. do munduru obowiązują buty, spodnie, podkoszulka bez tzw. „kolorowych jarmarków”,
   3. do munduru obowiązują spięte włosy,
   4. na zbiórkę należy przyjść ubranym w mundur – nie należy przebierać się na miejscu przed zbiórką,
   5. harcerzy bez przyznanych munduró(w trakcie okresu próbnego) obowiązują na zbiórkach białe podkoszulki.
  3. Na zbiórki na Barce i Przystani przy ul. Wrocławskiej należy przynieść ubranie robocze (np. stara podkoszulka, zniszczone spodnie itd.) oraz pełne buty na zmianę.
  4. Na pływania obowiązuje mundur letni (tropik).
  5. Nie dostosowanie się do zapisów Działu „Umundurowanie” skutkuje naganąDziału „Nagany”.
 6. Obecności na zbiórkach
  1. Zbiórki są obowiązkowe, ewentualną nieobecność na zbiórce należy usprawiedliwić przed zbiórką (tzn. najpóźniej do 1700 danego dnia), najlepiej sms-em do dh Ani – później uznaje się taką nieobecność za nieusprawiedliwioną.
  2. Harcerz ma obowiązek pozostać do końca zbiórki – konieczność wcześniejszego wyjścia należy zgłosić przed zbiórką.
  3. Każdy harcerz ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku harcerskiego – każdą taką nieobecność należy odrobić tzn. przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na rzecz Drużyny (kronika, znicze, prace bosmańskie) w ciągu dwóch tygodni od ustania przyczyny nieobecności.
  4. Harcerz jest zobowiązany odrobić także usprawiedliwione nieobecności, jeżeli ich ilość przekroczy 3 zbiórki.
  5. Po przekroczeniu limitu nieobecności harcerz zostaje wydalony z Drużyny.
  6. Uczestnictwo w zbiórkach na 11 listopada, 3 maja, Światełku Betlejemskim, Festiwalu Drużyny oraz Wigilii Drużyny są obowiązkowe – nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje naganą wg Rozdziału „Nagany”.
  7. Pozostałe zbiórki alarmowe traktowane są jak normalne zbiórki.
 7. Godziny bosmańskie i pływania
  1. Godziny bosmańskie i pływania zbierane są przez cały rok harcerski i odnotowywane w Zeszycie Prac Bosmańskich i Zeszycie Pływań.
  2. Pływania odbywają się w sezonie żeglarskim każdej niedzieli po 1430 oraz w innych terminach po uzgodnieniu.
  3. Prace bosmańskie i pływania regulowane są przez Regulamin Prac Bosmańskich i Regulamin Pływań.
  4. Odrabianie nieobecności na zbiórce nie zostaje wliczane do sumy godzin bosmańskich danego harcerza.
 8. Nagany
  1. Za brak postawy harcerskiej oraz nieprzestrzeganie Regulaminu Drużyny, Regulaminu Prac Bosmańskich i Regulaminu Pływań harcerz otrzymuje kolejno:
   1. upomnienie (ustne, „w cztery oczy”),
   2. naganę (ustna, w obecności Drużyny),
   3. naganę w rozkazie.
  2. Kolejne wykroczenie skutkuje wydaleniem z Drużyny w rozkazie.
 9. Regulamin Drużyny obowiązuje po zatwierdzeniu przez Drużynową od początku roku harcerskiego 2013/2014.
Początek strony